Údaje o redakci
Noviny / Firma
Adresa
Vydavatelská zeme:
WEB stránky redakce
Email do redakce
Telefoní císlo
Typ publikace?
Náklad/ dosah

Údaje pro osobu:
Email
Jméno
Príjmení
Jakými jazyky mluvíš?

Prukaz fotografa je nutný
pouze pro novináre pro
vstup pod pódiem – pocet
omezen!
Požaduješ prukaz fotografa?

Akreditace musí být provedena prostrednictvím Prukazu novináre,
výtiskem nebo jedním Vámi napsaným clánkem príslušného média.
Po vyplnení formuláre obdržíte další informace pres email.
Ve výtisku resp. Clánku musí být vaše jméno výslovne uvedeno.
Jinak nebude možné akreditaci udelit. Prosíme o porozumení!
Závazky kapely 2023