Festival-Mediaval CZ
FacebookImprint

Informace
Festival Mediaval GmbH
Gunderding 1
84378 Dietersburg

Zastupitel
Karl-Heinz Schwarz

Kontakt
e-mail: info@festival-mediaval.com

Registr
Registrace v obchodním rejstříku
Registrační úřad: Landshut
Registrační číslo: HRB 7378

Identifikační číslo pro účely DPH
Identifikační číslo DPH podle §27 zákona o dani z obratu: DE258627488

Odpovědný za obsah podle § 55 odst. 2 RStV
Festival-Mediaval GmbH

Zdroj: http://www.e-recht24.de

Odmítnutí odpovědnosti (Disclaimer)
Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služby odpovídáme podle § 7 odst.1 TMG za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Jako poskytovatel služeb nejsme ovšem podle §§ 8 až 10 TMG povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích osob nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací z toho podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Záruka v tomto ohledu je však možná pouze až od data rozpoznání konkrétního porušení práva. Po vzejetí ve známost příslušných porušení práv tyto obsahy okamžitě odstraníme.

Autorské právo (copyright)
Obsah a práce na těchto stránkách vytvořené provozovateli stránek podléhají německému autorskému zákonu. Reprodukce, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora případně tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou určeny pouze pro soukromé nekomerční účely. Jakmile obsahy na této stránce nebyly vytvořeny jejím provozovatelem, jsou brána v úvahu autorská práva třetích stran. Konkrétně je obsah třetích stran označen jako takový. Pokud si přesto budete vědomi porušení autorských práv, žádáme vás o patřičné upozornění. Po oznámení o porušeních práv bude tento obsah okamžitě odstraněn.